This NASA/ESA Hubble Space Telescope image shows the positions of the past, present and predicted future appearances of the Refsdal supernova behind the galaxy cluster MACS J1149+2223. The uppermost circle shows the position of the supernova as it could have been seen in 1995 (but was not actually observed). The lowermost circle shows the galaxy which lensed the Refsdal Supernova to produce four images — a discovery made in late 2014. The middle circle shows the predicted position of the reappearing supernova in late 2015 or early 2016.

Budúci rok uvidíme explodujúcu supernovu

Obrázky zhluku galaxií MACS J1149+2223, vyhotovené Hubblovým kozmickým teleskopom (HST) v septembri 2014, odhalili vzdialenú explodujúcu hviezdu – supernovu – ktorá sa nepodobá žiadnej pred ňou.

Supernova, pomenovaná po nórskom astrofyzikovi Sjur Refsdalovi – Refsdalova supernova, je prvou supernovou, ktorá bola gravitačnými šošovkami rozložená do štyroch rôznych obrazov. Tieto obrazy tvoria takmer dokonalý Einsteinov kríž okolo jednej galaxie z zhluku

Gravitačné šošovkovanie bolo predpovedané Einsteinovou obecnou teóriou relativity, ktorá bola po prvý krát publikovaná presne pred 100 rokmi – 25. septembra 1915. Doposiaľ bolo gravitačné šošovkovanie pozorované napríklad u galaxií, u supernovy ide o vôbec prvý prípad.

Na základe dát získaných HST a MUSE, predpovedal tým astronómov pod vedením Claudia Grilla, že ďalší diel obrazu supernovy bude najlepšie pozorovateľný medzi marcom a júlom 2016 (s možnou prvou detekciou už pred koncom roku 2015). Vedci predpovedali nielen, kde a kedy bude možno supernovu znovu pozorovať, ale taktiež ako jasná približne bude.

Gravitačná šošovka je astronomický pojem používaný pre objekt s intenzívnym gravitačným polom, ktorý sa nachádza medzi pozorovateľom a zdrojom svetla či iného žiarenia, pričom tento objekt svojím gravitačným polom zakrivuje lúče vychádzajúce zo zdroja podobne, ako je tomu pri šošovke.
Proces ohybu svetla v gravitačnom poli (a javmi sním súvisiacimi) sa označujú ako gravitačné šošovkovanie.220px-BlackHole_Lensing

.src

spacetelescope.org, eso.int
Foto:
NASA, ESA, S. Rodney, FrontierSN

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť