Časté sťažovanie sa môže vážne ohroziť vašu myseľ, tu sú dôvody

Pripomeňte si myšlienky, ktoré ste dnes mali. Taktiež si pripomeňte včerajšie myšlienky, predvčerajšie, potom myšlienky z pred týždňa aj z pred mesiaca alebo aj za uplynulý rok. Nachádzate v nich isté vzorce alebo schému? Registrujete opakovanie myšlienok, ktoré sú negatívne alebo neužitočné? Mávate ich často? Sťažujú sa na vás ľudia z vášho okolia, že ste tak trochu ufňukanec?

Veda nám umožňuje lepšie pochopiť činnosť mozgu. Môže nám ukázať funkcie našich neurologických vysielačov a aj to, čo môže byť príčinou opakovania takýchto myšlienok – najmä pokiaľ ide o zlé myšlienky. Mohli by sme tak pochopiť prečo sa zasekneme v kruhu negativizmu. Otázkou potom zostáva, či môžeme zastaviť tieto zlé myšlienky. A ak áno, ako?

Mozog je súborom synapsií obklopených prázdnych priestorom nazývaným synaptická štrbina. Keď v mozgu vzniknú myšlienky, vyšlú chemikáliu z jednej synapsie do druhej. (cez štrbinu) Takto sa vytvára most medzi dvomi synapsiami, kadiaľ prechádza elektrický náboj. Tento náboj sa prenáša cez most so všetkými informáciami obsiahnutými v tejto jednej myšlienke. Zakaždým keď je tento elektrický náboj „aktivovaný“ myšlienkou, synapsie sa prisunú bližšie k sebe, takže vzniká kratšia vzdialenosť premiestnenia náboja.

V podstate sa mozog opakovane prepája, aby umožnil dvom synapsiám vzájomný elektrický výboj. Mozog umožňuje myšlienke vzniknúť jednoduchšie tak, že umožní aby bol „aktivačný mechanizmus“ simultánne vyvolaný s elektrickým výbojom. Dovoľuje to mozgu mať opakovane rovnakú myšlienku, ale rýchlejšie.

Znamená to, že ak máte negatívne myšlienky budú prichádzať častejšie. Počas dňa sa bude opakovať ten istý vzorec, ktorý bude vo vašej hlave prechovávať nepríjemné myšlienky. Inými slovami negatívne myšlienky môžu vyústiť do negatívnej povahy.

img: http://www.enlightenlifestyle.com/

Ako si s tým poradiť? Myslite pozitívne! Presne rovnaký proces môže nastať s pozitívnymi myšlienkami. Môžete „vytrénovať svoju myseľ“ na prechovávanie viac pozitívnych myšlienok, než tých negatívnych rovnakým spôsobom, aký by ste uskutočnili pri cykle negatívnych myšlienok. Dopomôže vám to k pozitívnej a zdravej povahe.

Mnohé veci môžu podnietiť pozitívnosť a existujú kroky, ktoré môžete podniknúť. Usilujte sa o život bez stresu nakoľko to je len možné. Ak máte depresiu alebo ste skleslí uvoľňuje sa hormón kortizol a môže dôjsť k problémom s vašim zdravím a narušiť tak celý tento cyklus. Vyberte si spôsob života, ktorý vás robí najviac šťastnými.

A pamätajte, že spoločnosť, v ktorej sa zdržiavate môže činiť najväčší rozdiel. Ak ste permanentne obklopení negativizmom a negatívnymi ľuďmi môžete sa tým dať ľahko ovplyvniť. Obkoleste sa pozitívnosťou, svetlom a dobrými myšlienkami a uspejete vo vytrénovaní si mysle ku šťastiu.

.src

Vaše komentáre sú vítané
Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť