Foto: jeffsollee.com

Poznáte Japonskú metódu na prekonanie lenivosti?

Takmer každý z nás si pravidelne stanovuje nové ciele alebo výzvy, ale veľakrát sa stane, že sa k ich naplneniu akosi nevieme dopracovať. Končí sa to tým, že si povieme, že ešte nie sme úplne pripravení, že ešte nie je správny čas, že začneme znovu o týždeň, o mesiac, o rok…

Niekedy sa možno aj začneme niečomu venovať s oduševnením, ale po dosiahnutí menších úspechov si povieme, že to celkom stačí, a celú tú záležitosť s názvom „začnem žiť nový život“ sme vzali príliš zhurta a treba trochu spomaliť.
Prečo to vždy končí takto? Odpoveď je zrejmá: Pretože sa pokúšame dosiahnuť príliš veľa naraz za krátky čas, pretože nás rýchlo prestane baviť niesť nové zodpovednosti, pretože je ťažké zbaviť sa starých zvykov a vytrvať pri niečom novom.

Kaizen a princíp jednej minúty

Kaizen je japonská filozofia zameraná na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach života. Pri uplatnení v pracovnej oblasti Kaizen trvalo zlepšuje všetky aspekty podnikania, od výroby po vedenie a od riaditeľa po pracovníkov na montážnej linke. Táto metóda v sebe zahrňuje aj princíp jednej minúty pre sebazdokonaľovanie. Základom tohto princípu je myšlienka, že človek by mal začať praktizovať niečo nové jednu minútu každý deň v rovnakom čase. Je celkom jasné, že by nemal byť problém pre nikoho – dokonca ani pre tých najlenivejších – vykonávať nejakú úlohu v takom krátkom časovom úseku. Nebudete sa môcť vyhovoriť, že si neviete nájsť hodinu alebo polhodinu denne na nejakú činnosť, venovať sa niečomu 60 sekúnd by naozaj nemal byť problém.

Či už sa jedná o dvíhanie činiek alebo čítanie knihy v cudzom jazyku, pri tejto metóde by sa táto činnosť nemala javiť ako nepríjemná alebo namáhavá. Naopak, bude to aktivita, ktorá vám prinesie radosť a upokojenie. Postupom malých krokov sa vydáte na cestu sebazdokonaľovania a dosiahnete veľkých úspechov.

Je potrebné vypracovať si dôveru vo vlastné schopnosti a zbaviť sa pocitov viny či bezmocnosti. Potrebujete pocítiť chuť víťazstva a úspechu, aby ste sa mohli pohnúť vpred. Ak vás tieto pocity budú povzbudzovať, začnete postupne predlžovať čas, ktorý venujete úlohe, ktorú ste si určili – možnože na začiatku len o 5 minút, ale čoskoro to prejde do polhodiny a potom možno aj viac. Týmto spôsobom vám jednominútový princíp pomôže jasne sledovať vaše napredovanie.

Japonský výraz Kaizen pozostáva z dvoch slov: kai (zmena) a zen (múdrosť). Tvorcom tohto slovného spojenia je japonský odborník na obchod a kvalitu Masaaki Imai, ktorý vo svojich knihách tvrdí, že túto metódu možno uplatniť rovnako vo sfére obchodu, ako aj v osobnom živote.

Na prvý pohľad sa toto cvičenie môže zdať neefektívne či pochybné pre ľudí západnej kultúry, ktorí veria tomu, že veľké výsledky možno dosiahnuť len veľkou námahou. Ale prepracované a komplikované programy na sebazdokonaľovanie často oberajú človeka o množstvo energie a môžu ho úplne vyčerpať bez toho, aby dosiahol hmatateľných výsledkov. Naopak Kaizen môže vyskúšať praktizovať ktokoľvek na akúkoľvek sféru svojho života. V Japonsku sa táto metóda využíva v oblasti techniky manažmentu.

Jediné, čo potrebujete, je uvedomiť si to, čoho presne chcete dosiahnuť, a už ste spravili prvý krok na ceste za úspechom.

zdroj 1: brightside.me/article/a-japanese-technique-for-overcoming-laziness-11255/

zdroj 2: sk.wikipedia.org/wiki/Kaizen

Vaše komentáre sú vítané
Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť