Prechádzania štítka

Deti

Jasný záver štúdie po 25 rokoch: Domáce úlohy neprospievajú žiakom základných škôl

Harris Cooper vo svojej knihe The Battle over Homework hovorí o vzťahu medzi domácimi úlohami a ich prínosom pre študentov na rôznom stupni štúdia. Úlohy majú preukázateľný význam pre vysokoškolákov. Zároveň sa však zistilo, že žiakom základných škôl domáce úlohy príliš neprospievajú. S týmto tvrdením súhlasí aj Etta Kralovec, profesorka na Univerzite v Arizone. Podľa prieskumu existuje niekoľko dôvodov, prečo by učitelia nemali zadávať úlohy žiakom základných škôl. Pokračovať v čítaní

Vyhladovaná, týraná a zabudnutá – Genie vlastný otec väznil 11 rokov a po nájdení nevedela rozprávať ani chodiť

Určite mnoho z vás počulo príbehy o tzv. „divokých deťoch“. Väčšina z nich bola nájdená v prírode bez akéhokoľvek ľudského kontaktu. Nevedeli komunikovať, mali problém s naučením sa bežnej reči a so zaradením  do spoločnosti. Koncom šesťdesiatych rokov Eric Lenneberg ako prvý spopularizoval teóriu kritického obdobia ( critical period- CP). Jeho teória predpokladá, že v živote človeka existuje určité obdobie, počas ktorého je človek schopný naučiť sa komunikovať či už prostredníctvom jazyka alebo znakovej reči. Ak toto obdobie človek vynechá, je preňho extrémne náročne naučiť sa komunikácii.
Pokračovať v čítaní

9 fotografií: Ako vyzerá jedlo v školských jedálniach naprieč svetom

Každý deň sa približne 32 miliónov detí v USA stravuje v školských jedálniach. Pre niektoré deti je to jediné teplé jedlo za celý deň. Je známe, že školské obedy nebývajú veľmi nutrične vyvážené. Sieť reštaurácii Sweetgreen sa začala zaujímať o tento problém. Pracovníci zo Sweetgreen sa tak rozhodli spraviť výskum, ktorého cieľom bolo zistiť ako sa stravujú deti v iných krajinách.
Pokračovať v čítaní