Prechádzania štítka

dieta

Vyhladovaná, týraná a zabudnutá – Genie vlastný otec väznil 11 rokov a po nájdení nevedela rozprávať ani chodiť

Určite mnoho z vás počulo príbehy o tzv. „divokých deťoch“. Väčšina z nich bola nájdená v prírode bez akéhokoľvek ľudského kontaktu. Nevedeli komunikovať, mali problém s naučením sa bežnej reči a so zaradením  do spoločnosti. Koncom šesťdesiatych rokov Eric Lenneberg ako prvý spopularizoval teóriu kritického obdobia ( critical period- CP). Jeho teória predpokladá, že v živote človeka existuje určité obdobie, počas ktorého je človek schopný naučiť sa komunikovať či už prostredníctvom jazyka alebo znakovej reči. Ak toto obdobie človek vynechá, je preňho extrémne náročne naučiť sa komunikácii.
Pokračovať v čítaní