Slová psychopat a sociopat sa často zamieňajú. Aký je medzi nimi rozdiel?

Vídame ich vo filmoch, čítame o nich v knihách či dokonca v správach. No ešte stále si pojem psychopat a sociopat mnohí zamieňajú. Tak ako to vlastne je?

Názory na tieto pojmy sú rôzne. Niektorí sú presvedčení o tom, že psychopati sa rodia, kým sociopati sú formovaní traumatickými zážitkami z detstva alebo okolím. Existujú aj také tvrdenia, že pojem sociopat je len najnovším pomenovaním psychopata.

Často sa zamieňajúce pojmy nespadajú pod klinickú diagnózu. Sú to spoločné termíny pre človeka, ktorý preukazuje určité patologické črty osobnosti. Ide o antisociálnu poruchu osobnosti, v rámci ktorej sa prejavuje neúcta a násilie k iným.

Títo ľudia prejavujú nedostatok súcitu, nedokážu nadviazať intímne vzťahy, sú manipulatívni, bezcitní, nezodpovední a impulzívni. Prejavy sú dlhodobo stabilné, pre danú osobnosť typické a nespájajú sa so žiadnymi inými zdravotnými ťažkosťami. Navyše, najčastejšie ide o ľudí starších ako 18 rokov.

Ešte stále sa presne nevie, čo to spôsobuje

Prispeť k tomu môže samozrejme výchova, okolie či samotné detstvo. Môže to byť však aj genetika. To ešte neznamená, že všetci ľudia s touto poruchou sú násilní či zlí. Podaktorí si žijú úplne normálne životy a možno o tom ani len nevedia.

Príkladom je neurológ James Fallon. Takzvanú psychopatiu študoval desiatky rokov a jeho výskum napomohol k identifikácii konkrétnych častí mozgu, ktoré sú u ľudí s týmto problémom odlišné. Pri jednom z jeho skúmaní skenov mozgu mal na stole aj príslušníkov vlastnej rodiny, ktoré patrili k štúdii o Alzheimerovej chorobe. Všimol si zvláštne známky patologickej osobnosti. Prekvapenie prišlo v momente, keď podľa čísla zistil, že ide o jeho vlastný mozog. 

Črty patologickej osobnosti skutočne mal, bol súťaživý a mnohí s ním nedokázali vyjsť v ústrety. Rád vyhrával hádky svojimi argumentmi. Neskôr priznal, že tieto črty sa zrejme do násilníctva a agresie nepretavili práve vďaka rodine a prostrediu, v ktorom vyrastal. Odvtedy si vraj viac dáva pozor na to, ako sa správa k iným ľuďom a myslí aj na ich pocity.

Liečba v súčasnosti neexistuje, psychopati či sociopati vykazujú v podstate rovnaké známky osobnosti. Ak však majú záujem o to, aby sa ich prejavy psychopatie zmiernili, v prvomrade to musia sami čo i len trochu chcieť.

.src

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť