Flickr

Slovenský výskumný pracovník Maroš Halama získal v Miami prestížne ocenenie v oblasti nanotechnológií

Každý z nás niekedy fantazíroval, aký bude život na zemi napríklad o 50 rokov. Možno nás ovládnu roboti, ktorí za nás doposiaľ upratovali alebo nám budú nahrádzať našich partnerov. Možno myslíš na pustinu, ktorá ostala po atómovej vojne. A možno ti napadol technický vývoj spojený s nanotechnológiami.

Novinka, v ktorej je stále veľa neobjaveného. Aj takto môžeme popísať dnešnú úroveň našich vedomostí o nanotechnológiách. Dokonca aj najuznávanejší vedci diskutujú o ich možnom využití. Výsledky týchto diskusií niekedy pripomínajú sci-fi romány, napriek tomu nie je možné povedať, že ide o nezmysly. Súčasná situácia na poli nanotechnológie by sa dala prirovnať k výskumu elektrickej energie z počiatku 19.-teho storočia, kedy Christian Oersted vykonal pokus s magnetkou a priamym vodičom.

„Nanotechnológia nám dáva možnosti hrať sa s hraničnými čiastočkami, ktoré nám príroda ponúka, teda s atómami a molekulami. Všetci sme z nich zložení. Možnosti vytvoriť nové veci sú neobmedzené.“ – Horst Stronger, nositeľ Nobelovej ceny

Pokrok v oblasti nanotechnológie prichádza aj zo Slovenska

Mgr. Maroš Halama, PhD. je garantom a vedúcim Laboratória korózneho testovania v centre Promatech pri SAV, ktorého partnerom je aj Technická univerzita v Košiciach. Momentálne sa venuje štúdiu neznámych termodynamických aspektov a koróznych vlastností nanobjektov. Za posledných 5 rokov bol zodpovedným riešiteľom viac ako 20 výskumných úloh a požiadaviek priemyselných partnerov.

Výskumný pracovník z Ústavu materiálov Hutníckej fakulty TUKE Mgr. Maroš Halama, PhD., získal prestížne ocenenie na kongrese American Advanced Materials v Miami. Cenu si prebral z rúk prezidenta International Association of Advanced Materials (IAAM) profesora Hisatoshi Kobayashi. Ocenenie je za významný vedecký prínos v oblasti pokročilých materiálov a technológií. Tie boli preskúmavané medzinárodnou komisiou za obdobie posledných 5 rokov. Mgr. Maroš Halama, PhD. mal pozvanú prednášku spoločného slovensko-poľského tímu v sekcii nanomateriálov a nanotechnológií na tému „Assessment of redox properties of Ag nanoparticles using electrochemical approach vs. quantum chemical calculations“.

 

zdroj:vbripress.com/tuke.sk

Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť