Nezaradené

Viete kto bol Terry Fox?

<p><strong>Terry Fox</strong>&nbsp;(cel&yacute;m menom&nbsp;Terrance Stanley "Terry" Fox)&nbsp;sa narodil vo&nbsp;Winnipegu&nbsp;v&nbsp;Manitobe&nbsp;28.&nbsp;<span class="notranslate">j&uacute;la&nbsp;1958&nbsp;a zomrel&nbsp;28.</span>&nbsp;<span class="notranslate">j&uacute;na&nbsp;roku&nbsp;1981<br /><span class="notranslate">Vyrastal v Port Coquitlam v&nbsp;Britskej Kolumbii.</span>&nbsp;<span class="notranslate">Ako akt&iacute;vny&nbsp;teenager&nbsp;sa zauj&iacute;mal o&nbsp;&scaron;port.</span>&nbsp;<span class="notranslate">Keď mu bolo iba 18 rokov, diagnostikovali mu sark&oacute;m kost&iacute; (&nbsp;rakovinu&nbsp;kosti) a bol n&uacute;ten&yacute; nechať si&nbsp;amputovať&nbsp;prav&uacute; nohu.</span></span></p>
<p><span class="notranslate">Pobyt v nemocnici Terryho veľmi poznamenal.</span>&nbsp;<span class="notranslate">Keď videl mal&eacute; deti ktor&eacute; tiež trpia rakovinou, rozhodol sa, že pobež&iacute; cez&nbsp;Kanadu aby vyzbieral nejak&eacute; peniaze na v&yacute;skum rakoviny.</span>&nbsp;<span class="notranslate">Svoj beh naz&yacute;val&nbsp;<em>Marathon of Hope</em>&nbsp;(&nbsp;Maraton n&aacute;deje&nbsp;).</span>&nbsp;<span class="notranslate">Po 18 mesiacoch a tr&eacute;ningu, ubehol 5000 km.</span>&nbsp;<span class="notranslate">Hoci bolo zo začiatku ťažk&eacute; udržať si motiv&aacute;ciu, nad&scaron;enie čoskoro zv&iacute;ťazilo a svojou p&uacute;ťou vyzbieral veľmi slu&scaron;n&uacute; čiastku.&nbsp;<br /><br /></span><span class="notranslate">Ubehol teda neuveriteľn&yacute;ch 42 km (26 m&iacute;ľ) za deň cez Kanadsk&eacute; provincie.&nbsp;1.</span>&nbsp;<span class="notranslate">septembra&nbsp;, po 143 dňoch a 5373 km, bol Terry k&uacute;sok od Thunder Bay v&nbsp;Ont&aacute;riu,&nbsp;don&uacute;ten&yacute; beh preru&scaron;iť.</span>&nbsp;<span class="notranslate">Rakovina sa objavila aj v jeho&nbsp;pľ&uacute;cach.</span></p>
<p><span class="notranslate">V j&uacute;ni 1981 dostal&nbsp;z&aacute;pal pľ&uacute;c,&nbsp;27.</span>&nbsp;<span class="notranslate">j&uacute;na&nbsp;upadol do&nbsp;k&oacute;my&nbsp;a nasleduj&uacute;ce r&aacute;no zomrel.</span>&nbsp;<span class="notranslate">V&scaron;etky kanadsk&eacute; vl&aacute;dne budovy stiahli vlajku na pol žrde, k&yacute;m neprebehol jeho pohreb.</span></p>
<p><span class="notranslate">Terry sa stal najmlad&scaron;&iacute;m držiteľom "R&aacute;du Kanady" (najvy&scaron;&scaron;ieho civiln&eacute;ho vyznamenania krajiny) a dodnes sa na jeho počesť behaj&uacute; preteky "Beh Terryho Foxa"&nbsp;a to aj v&nbsp;Českej republike.&nbsp;</span></p>
<p><span class="notranslate"><strong>&nbsp;</strong></span></p>
<p><span class="notranslate">&nbsp;</span></p>
Novší príspevok Predchádzajúci príspevok

Mohlo by sa Vám tiež páčiť